Wokeismi on aikamme vihollinen

SUSANNA SANTOS

Keskustelukulttuurin kuoleminen alkaa konkretisoitua paikoissa, joissa sen odottaisi elävän pisimpään. ”

”En enää kuunnellut mitä hänellä oli sanottavaa, odotin hänen vain sanovan, mikä vahvistaisi  jo valmiita ennakkoluulojani” – dokumentaristi Cassie Jay kritisoi analyyttisesti omaa dokumentin tekotapaansa TedX puheessaan joitakin vuosia takaperin.

Jayn ajattelutapaa voisi kuvailla Iitin lukion oppilailla, jotka toukokuussa 2021 kuuntelivat opettajan pitämää aamunavausta. Kohua nostattaneen aamunavauksen pitänyt opettaja luki ääneen emeritusprofessori Matti Leisolan kolumnin, joka käsitteli modernia etiikkaa ja objektiivisen moraalin haasteita nykypäivässä. Leisola aloittaa kolumnin toteamalla, että moraalikäsitykset ovat muuttuneet ajassa ihmisten ja asenteiden muutosten myötä. Esimerkiksi hän antaa avoliitot, homoliitot ja aborttioikeuden. Leisola kirjoitti esimerkit kenties jyrkästi (ehkä tarkoituksella) heti kolumnin alkuun turhia kiertelemättä. Mutta siten se jäi kappaleeksi, jonka suurin osa oppilaista jaksoi kuunnella. Koska trigger warning -ajassa tekstiä, joka aiheuttaa epämukavaa oloa, ei tarvitse kuunnella tai lukea, moni x-sukupolven edustaja (ja tässä tapauksessa kenties vanhempikin), jätti tekstin loppuosan kuuntelematta / lukematta. Takerruttiin yhteen lauseeseen. Ei enää kuunneltu mitä opettajalla oli oikeasti sanottavaa.

Mikä kyseisen aamunavauksen jälkeisessä polemiikissa on huolta herättävää, on etteivät edes koulutetut opettajat ymmärtäneet mitä kolumnin lukenut opettaja halusi tekstin lukemisellaan ilmaista. Mukaan asian puimiseen pyydettiin koulun yhdenvertaisuusvaltuutettu ruotimaan tapahtunutta. Valtuutetun mukaan aamunavaus oli ”homovastainen”. Se rikkoi yhdenvertaisuuslain 14. pykälää. Opettaja sai lopulta irtisanomisuhkauksen yhdenvertaisuutta loukanneesta lukuhetkestään. ”Käyttäytymisellä luodaan.. henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.” Tähän pykälään viitaten voisimme kai todeta, että saman lain tulisi suojella myös opettajaa, joka sai tahtomattaan homovastaisen maineen ja lähtemättömän ammatillisen kolauksen. Mutta koska elämme parhaillaan todeksi Leisolan kolumnin sanomaa, moraali on todella suhteellista ja sen oikeellisuudesta päättää ne ketkä korottavat ääntään eniten.

Opettaja omien sanojensa mukaan halusi kuitenkin vain herättää kriittistä keskustelua ja saattaa oppilaat ajattelemaan. Siis tekemään sitä, mikä nähdäkseni sivistävän koulutuksen tarkoitus on. Aivan kuten jokin aika sitten professori Will Knowland Eatonissa. Tosin hän, pelkän varoituksen sijaan, todella irtisanottiin tehtävästään välittömästi. Keskustelukulttuurin kuoleminen alkaa konkretisoitua paikoissa, joissa sen odottaisi elävän pisimpään.

Iitin lukion tapahtuman jälkeen sosiaalisen  median opettajille suunnatussa ryhmässä nyökyteltiin yhteisymmärryksessä opettajan irtisanomisuhalle. ”Hyvä että näihin puututaan”, toteaa eräs opettaja jaettuaan  uutisen tapahtuneesta ryhmän sivuilla. ”..opettajalla on ongelmia suhtautua yhdenvertaisesti kaikkiin oppilaisiinsa ja tukea oppilaiden kasvua omana itsenään. Jotkut osaavat pitää omat asenteensa piilossa, mutta hän vielä toi ne esille aamunavauksessaan” kommentoi  toinen opettaja.

Subjektiivisesta moraalista, eli jokaisen ihmisen itsensä määrittelemästä moraalista, tulee nopeasti huojuva torni  – ja tästä oli kohutussa  kolumnissa pohjimmiltaan kyse. Korkeasti koulutettu lukion henkilöstö, oppilaiden lisäksi, onnistui kuitenkin sivuuttamaan sanoman täysin. Tämä on erinomainen esimerkki ilmapiiristä jossa elämme. Syvällisestä emeritusprofessorin filosofisesta analyysista ei löydetä kuin yksi irrallinen lauseke, jolle wokeismiin taipuvat kuulijat höristävät korvansa. Sen jälkeen riittää muutama loukkaantunut ääni ja valtamedian värittämä otsikko vähemmistövihamielisestä opettajasta. Irtisanomisuhka on valmis ja cancel-kulttuuri saa jälleen yhden leiman onnistumisien kansioon. Kuulemme enää mitä haluamme kuulla, luemme enää, mitä haluamme lukea. Matti Leisolan teksti on kenties siten aiheellisempi kuin koskaan.  

Unohdamme kuitenkin, että länsimainen yhteiskuntamme on alun perin rakentunut objektiivisen moraalin varaan. Objektiivisen moraalin  ansiosta meille länsimaalaisille ihmisarvo on vakio, elämme tasa-arvoisen sivistyneessä kulttuurissa ja nautimme kulttuurimme pitkällisen  kehityksen tuomista hedelmistä. On surullista ja varsin huolestuttavaa  jos ei edes opetushenkilökunta osaa antaa tälle arvoa, saati edes ymmärtää koko keskustelun ydintä.

Kun siirrymme ajattelemaan kuten Leisolan kolumnissa mainittu post-modernisti Richard Rorty, hyväksymme että moraalikäsitys on suhteellinen. Mutta tämä on sekä vaarallinen että virheellinen ajatusmalli. Seuraus on dramaattisesti puettuna; modernin sivistysyhteiskuntamme romahdus. Yksinkertaistetusti voi todeta, että jos moraalimme  on subjektiivista, voimme yhtä hyvin hyväksyä että ihmiselämän arvo  ei ole enää vakio ja rikoksen tekeminenkin  on suhteellista. Hyväksymme, että miehellä on useita aviovaimoja, kunniamurha on hyväksyttyä ja täysiaikaisen vauvan abortointi sallittua, sillä vieraskulttuuri tulee hyväksyä ja kehollinen itsemäärämisoikeus on koskematon.

Siirrymme vaivihkaa yksilön vapauden hekumoinnista  ja subjektiivisen moraalin illuusiosta suoranaiseen  totalitarismiin, jossa sananvapautta rankaistaan lailla ja jo pelkät keskustelunavaukset kielletään. Orwellin 1984 ajatuspoliisit juoksevat jo kaduilla ja Oswald Spenglerin ennustukset käyvät toteen. Kuulostaa pahaenteisesti länsimaisen sivistyksen lopun alulta. Iitin lukio näyttää malliesimerkkiä.

Lähteet

ttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

https://yle.fi/uutiset/3-12013700

Author: Susanna Santos

Susanna Santos on kuluttajaekonomi, kirjoittaja ja Calibre.fi sivuston perustaja

Vastaa